2007-02-01

Avsiktsförklaring


Sverige är en nästan perfekt demokrati, har det sagts i en internationell undersökning av valsystem, väljare, styre, politisk kultur och medborgerlig frihet. Sverige tackar, tar emot och lägger till att vi dessutom är världens mest jämställda land, olympiska mästare i välfärd, precis hur miljömedvetna som helst, ett föredöme för andra länder i så gott som alla politiska spörsmål och den bästa platsen för ett barn att växa upp på.

Vi som skriver i den här bloggen är oense om mycket. Vad som förenar oss är att vi alla tycker att synen på vår demokrati som nästan perfekt är problematisk och oroande.

Vi vill diskutera den nästan perfekta demokratins faktiska brister och vilka konsekvenser de får. Vi vill angripa den politiska självgodheten i klassrummet, på ledarsidan, i demonstrationståget, på busshållplatsen och i styrelserummet. Vi vill ifrågasätta vad som är "nästan perfekt", om nästan perfekt ens kan sägas vara ganska bra, och om det någonsin kommer att vara bra nog.

____________________
A Girl Named Dick arbetar med genus- och utbildningsfrågor. Bor av någon anledning just nu i Göteborg. Är alltid på jakt efter ett Rollerderby och riktigt bra kaffe.

Anders Wallner är en grön intersektionell ideolog som studerar identitetsteori och försöker lära sig vara soloföretagare. Baserad i Malmö, men förstår ingen danska.

Freddi Westerlund är en cp-skadad liberal med välavlönat arbete i den privata sektorn. Körde som ung handikappidrottare över sig själv med sin egen permobil.

Victor Bernhardtz är emot allt. Inklusive by-lines.

No comments: